سایت پیشین مرکز
فرم زیر برای گزارش دهی عملکرد روابط عمومی به صورت ماهانه طراحی شده است، لطفا در تکمیل آن دقت کافی داشته باشید. توصیه می‌شود برای افزایش دقت در ثبت فرم و تسهیل محاسبات خود از قبل اعداد را آماده نمایید. با تشکر از همکاری شما
Template settings