سایت پیشین مرکز

فرایندهای واحد سلامت نوجوانان. جوانان و مدارس

 
 
 

  شرح وظایف کارشناس مسوول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس:    
 
تهیه و تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای برنامه های سلامت جوانان و نوجوانان
شناسایی ذینفعان برنامه های سلامت نوجوانان و جوانان
بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها 
نظارت بر جمع آوری و تجزیه و تحلیل  اطلاعات و آما رفعالیت ها 
شرکت در جلسات آموزشی و کارگاه های نوجوانان و جوانان
نظارت بر برگزاری کارگاه و جلسات آموزشی برنامه های نوجوانان و جوانان 
تهیه متون رسانه علمی آموزشی در زمینه سلامت نوجوانان و جوانان
بررسی و شناخت شاخص های سلامت و مشکلات موجود در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه های سلامت
تلاش درجهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان
هماهنگی و همکاری با  ادارات آموزش و پرورش و مکان های تجمعی جوانان در راستای اجرای اهداف سلامت نوجوانان و جوانان
نظارت بر استخراج شاخص های مرتبط با جوانان و نوجوانان درمناطق تحت پوشش 
نظارت و برنامه ریزی در اجرای مناسبت‌های خاص (هفته بهداشت روان، هفته قلب و...)
نظارت و برنامه ریزی در اجرای مناسبت های خاص: (هفته ملی ازدواج ، هفته ملی جوان، هفته اعتیاد، هفته بهداشت روان و......)
نظارت  و برنامه ریزی در اجرای برنامه معاینات دانش آموزان گروه هدف و اتباع خارج
نظارت و برنامه ریزی در اجرای برنامه سنجش دانش آموزان بدورود به مدارس
نظارت  و برنامه ریزی در اجرای برنامه آموزش جوانان و دانشجویان با توجه به اهداف تعیین شده
نظارت و برنامه ریزی در اجرای برنامه پیشگیری از مرگ و میر جوانان به واسطه حوادث ترافیکی
نظارت و برنامه ریزی در اجرای معاینات و مراقبت های جوانان و دانشجویان
نظارت و برنامه ریزی در اجرای برنامه ممیزی های خارجی مدارس مروج سلامت
همکاری و هماهنگی با واحدهای ستادی (همکاری های بین بخشی) در خصوص برنامه های مرتبط با سلامت نوجوانان و جوانان    
 
شرح وظایف کارشناس سلامت نوجوانان و جوانان:
 
تهیه و تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای برنامه های سلامت نوجوانان و جوانان
شناسایی ذینفعان برنامه های مرتبط با نوجوانان و جوانان در مناطق تحت پوشش
جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و آمارفعالیت ها و ارسال به ستاد معاونت بهداشتی 
بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها 
شرکت در جلسات آموزشی و کارگاه های معاونت بهداشتی دانشگاه
برگزاری کارگاه و کلاس های آموزشی با گروه هدف نوجوانان از جمله: (بهداشت بلوغ، پیشگیری از سوانح و حوادث در نوجوانان، تغذیه سالم، کم تحرکی، تمرینات کششی، پدیکلوز و .......)
برگزاری کارگاه، همایش و جلسات آموزشی با توجه به اهداف تعیین شده و نیاز سنجی جوانان ( ازدواج، پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز، سوانح و حوادث ترافیکی و...)
برگزاری کارگاه های آموزشی مراقبان سلامت
آموزش نیروهای بدوورود
اجرای برنامه سفیران سلامت دانشجویی
برنامه‌ریزی برای انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی جوانان گروه هدف (۲۹-۱۸ سال)
برنامه مکمل یاری ویتامین دی جوانان        
اجرای برنامه سفیران سلامت دانش آموزی
شناسایی مکان های تجمعی جوانان از جمله: دانشگاه ها، بسیج، پادگان ها و........
برنامه های برون بخش و هماهنگی ها با ذینفعان برنامه جوانان (برگزاری کمیته های سلامت جوانان)
اجرای برنامه پیشگیری از مرگ و میر جوانان به واسطه حوادث ترافیکی(کارگاه تربیت مربی)
تهیه، تدوین و ارائه متون رسانه  علمی آموزشی در زمینه سلامت نوجوانان و جوانان و هماهنگی جهت تکثیر و توزیع آن ها
همکاری درون بخشی با  سایر واحدهای ستادی (همکاری های بین بخشی) درجهت اجرای برنامه سلامت نوجوانان و جوانان
هماهنگی و همکاری با ادارات آموزش و پرورش در مناطق تحت پوشش
هماهنگی و همکاری با مکان های تجمعی جوانان (دانشگاه ها، بسیج، پادگان و...) 
 پایش و ارزشیابی مستمر از مراکز و پایگاه های سلامت
استخراج شاخص مرتبط با نوجوانان و جوانان و تجزیه و تحلیل شاخص ها
برنامه‌ریزی و اجرای طرح سنجش سلامت کودکان در بدو ورود به دبستان
برنامه ریزی اجرای برنامه معاینات دانشجویان ورودی به دانشگاه ها
-همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های واحد بهداشت خانواده  (آهن‌یاری دختران،مکمل یاری ویتامین دی،  یدسنجی، پایش سنجش ید ادرار و.......)
برنامه ریزی جهت بزرگداشت مناسبت‌های بهداشتی  (هفته سلامت، هفته بهداشت روان، هفته قلب و..)
برنامه ریزی جهت بزرگداشت مناسبت‌های جوانان ( هفته ملی ازدواج، هفته ملی جوان)
برنامه‌ریزی برای انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی دانش‌آموزان گروه هدف و اتباع خارجی  
برنامه‌ریزی و اجرای طرح سنجش سلامت کودکان در بدو ورود به دبستان
برگزاری جلسات‌ آموزشی برای مربیان بهداشت و مدیران مناطق آموزش و پرورش
برنامه ریزی ممیزی های خارجی مدارس مروج سلامت
همکاری در اجرای طرح تمرینات کششی
هماهنگی جهت دریافت اطلاعات مدارس و تعداد دانش‌آموزان از مناطق آموزش و پرورش
تهیه لیست مدارس تحت پوشش به تفکیک مراکز و پایگاه های سلامت
هماهنگی با مکان های تجمعی جوانان جهت دریافت اطلاعات جمعیتی جوانان از مکان های تجمعی
استخراج و جمع آوری آمار جمعیتی جوانان
برنامه ریزی جهت اجرای طرح مبارزه با پدیکولوزیس سر در مدارس
تهیه عملکرد واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس به صورت فصلی و سالیانه
تهیه گزارش نهایی برنامه ها  و ارسال آمار فعالیت ‌های واحد به معاونت بهداشتی (گزارش عملکرد هفته جوان- هفته ازدواج- برنامه ممیزی مدارس مروج- برنامه سنجش و....)
استخراج شاخص های سلامت نوجوانان و جوانان

 

واحد سلامت جوانان:

       واحد سلامت جوانان رسالت ارتقای سلامت و آموزش بهداشت جوانان را در زمینه های مختلف بهداشتی در نظر دارد. با توجه به این مهم که جوانان آینده سازان کشور هستند، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حال و آینده جامعه است. هم چنین لازم است، متولیان سلامت و ذینفعان برنامه های جوانان با هم‌افزایی در جهت پیشبرد برنامه های سلامت همکاری داشته باشند. برنامه سلامت جوانان(۱۸-۲۹ سال) یک نظام برای ارتقای آگاهی و سلامت جوانان می باشد و تمام مسائل بهداشتی و ارائه خدمات بهداشتی از جمله آموزش و معاینات غربالگری را در بر می‌گیرد.
 
هدف کلی برنامه های سلامت جوانان:

    تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جوانان و تقویت مدیریت نظام ارائه خدمات سلامت می باشد. هم چنین بررسی نیاز های آموزشی، جوانان نقاط قوت بسیار مناسبی برای ارتقای آگاهی سلامت جوانان و جامعه پیرامون آن می باشد، که می توان قبل بروز مشکلات مخاطره آمیز در این گروه سنی، آموزش های بر حسب نیاز آن ها را برنامه ریزی کرد و از وقوع بسیاری مشکلات پیشگیری نمود.
 
فرآیندها و خدمات سلامت جوانان:
 • شناسایی مکان های تجمعی جوانان از جمله: دانشگاه ها، بسیج، پادگان ها و ......
 • استخراج و جمع بندی آمار جمعیتی جوانان
 • معاینات جوانان
 • معاینات دانشجویان ورودی
 • برنامه های برون بخش و هماهنگی ها با ذینفعان برنامه جوانان (برگزاری کمیته های سلامت جوانان)
 • اجرای برنامه پیشگیری از مرگ و میر جوانان به واسطه حوادث ترافیکی(کارگاه تربیت مربی)
 • برگزاری کارگاه و کلاس های آموزشی جوانان از جمله: پیشگیری از رفتارهای پر خطر، ازدواج، سوانح و حوادث ترافیکی و......
 • برنامه مکمل یاری ویتامین دی جوانان
 • برنامه سفیران سلامت دانشجویی
 • برگزاری مناسبت های جوانان بر اساس دستورالعمل اجرایی (هفته جوان- هفته ازدواج)
 • جمع آوری آمار و عملکرد فصلی
 • پایش از مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت غرب
گروه های هدف سلامت جوانان: جوانان ۱۸-۲۹ سال (دانشجویان)- مربیان مرتبط با سلامت جوانان – والدین جوانان می باشند.

 

واحد سلامت نوجوانان  و مدارس:
 
       یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین حقوق و نیازهای حیات بشری، سلامت می باشد. سلامت از دیدگاه ملت ها و همه مکتب ها به عنوان ارزش فردی و اجتماعی به حساب می آید .تمامی کشورها در راستای دستیابی به سلامت، به همه گروه ها ی مختلف جامعه توجه می کنند. از میان این گروه ها، نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردارمی باشند، زیرا آنان آینده سازان جامعه هستند. بهداشت مدارس به منزله یک نظام برای ارتقای سلامت دانش آموزان می باشد و تمام مسائل بهداشتی یک مدرسه اعم از برنامه‌های مربوط به آموزش بهداشت، بهداشت محیط مدرسه و ارائه خدمات بهداشتی را برای دانش‌آموزان در برمی‌گیرد.
 
هدف کلی برنامه های سلامت نوجوانان و  مدارس:
 
       حفظ و ارتقای سطح سلامت نوجوانان و استقرار نظام جامع آموزش و توانمند سازی دانش آموزان در زمینه خود مراقبتی و آموزش همسالان می باشد که این هدف منجر به افزایش ظرفیت ها و توانمند سازی دانش آموزان می شود، به صورتی که دانش آموزان از معیارهای شیوه ی زندگی سالم نه تنها در دوره نوجوانی، بلکه در دوره جوانی، میانسالی و سالمندی آگاهی داشته و با عمل به این موارد در تمام دوره عمر با نشاط و کارآیی زندگی کنند.
فرآیندها و خدمات نوجوانان و مدارس:
 • برگزاری کلاس های آموزشی در مدارس از جمله: (بهداشت بلوغ، پیشگیری از سوانح و حوادث در نوجوانان، تغذیه سالم، کم تحرکی، تمرینات کششی، پدیکلوز و .......)
 •  معاینات دانش‌آموزان گروه هدف مدارس
 • برگزاری کمیته های درون بخشی و برون بخشی سلامت نوجوانان
 • طرح سنجش سلامت و آمادگی نوآموزان دربدو ورود به دبستان ایرانی و اتباع افاغنه
 • طرح واکسیناسیون توأم دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله
 • طرح مبارزه با پدیکولوز سر در مدارس
 • مدارس مروج سلامت
 • آموزش سفیران سلامت دانش آموزی
 • اجرای طرح تمرینات کششی
 • جمع آوری آمار و عملکرد فصلی
 • همکاری در برنامه مکمل یاری آهن و  ویتامین دی در دانش آموزان
 • پایش از مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت غرب
گروه های هدف سلامت نوجوانان و مدارس:  دانش‌آموزان، اولیای دانش‌آموزان، معلمان می باشند.

 

 
Template settings