سایت پیشین مرکز
خدماتی که در واحد ارائه می شود :
درسطح ستادی
 
کارشناس مسوول برنامه های سلامت روان،اجتماعی و اعتیاد 
مدیریت و ،برنامه ریزی  و نظارت  بر حسن انجام برنامه های سلامت روان،اجتماعی و اعتیاد در سطوح ستادی و محیطی  ،انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی با تمامی سازمان ها و ادارات ،آموزش و مدیریت منابع انسانی برنامه های مرتبط  
 
کارشناس سلامت روان 
 اجرا ،پی گیری ،برنامه ریزی و نظارت بر   برنامه های تشخیص و مراقبت اختلالات روانپزشکی و پیشگیری از خودکشی ،آموزش های فرزندپروری ، مهارت های زندگی ،خودمراقبتی 
 
کارشناس برنامه اعتیاد 
 اجرا ،پی گیری ،برنامه ریزی و نظارت بر   برنامه های تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات ،الکل و مواد ،آموزش نوجوان سالم، برنامه کاهش آسیب  و مراکز دی آی سی  
 
کارشناس سلامت اجتماعی  
 اجرا ،پی گیری ،برنامه ریزی و نظارت بر   برنامه های پیشگیری از همسرآزاری،کودک آزاری ،توانمندسازی گروه های آسیب پذیر  ،برنامه بلایا ،برنامه اجرایی  پایش و نیروی انسانی
 
درسطح محیطی 
معرفی خدمات سلامت روان درمراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تحت پوشش مرکز بهداشت غرب:

1-ارایه خدمات مشاوره ای و پزشکی برای مشکلات سلامت روان (از جمله : افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، مشکلات سلامت روان در کودکان ،  بیش فعالی ، مشکلات یادگیری ،ترس های کودکان ، شب ادراری ، ناخن جویدن و ...) تجویز دارو و ارجاع مناسب به مراکز تخصصی در صورت نیاز

2-ارایه خدمات مشاوره ای و پزشکی به افراد مصرف کننده مواد مخدر ، سیگار ، قلیان ، داروهای مسکن و آرام بخش بدون تجویز پزشک ، همچنین تجویز دارو و ارجاع مناسب در صورت نیاز

3-ارایه خدمات مشاوره ای و درصورت نیاز پزشکی به افراد دارای مشکلات سلامت اجتماعی (مانند همسرآزاری ، بدرفتاری با کودک  و ... ) و ارجاع مناسب در صورت نیاز

 

4-برگزاری کلاس های آموزشی فرزندپروری ( دوره کودکی و نوجوانی) مهارت های زندگی (شامل مهارت کنترل خشم ،مدیریت استرس، مهارت مقابله با خلق منفی، مهارت حل مساله ) و آموزش  خودمراقبتی و ... در مراکز و پایگاه های سلامت 

5-کلنیک ویژه ترک سیگار با ارائه خدمات روانشناسی و دارویی در مرکز خدمات جامع سلامت تقی نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings