سایت پیشین مرکز

 

معرفی واحد :

واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس یکی از واحدهای تابعه مرکز بهداشت است که هدف تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جوانان، نوجوانان و دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و تقویت مدیریت نظام ارائه خدمات سلامت به گروه سنی جوانان و نوجوانان را بر عهده دارد. در این راستا فعالیت های این واحد شامل دو گروه سنی نوجوان (۱۸-۵ سال دانش آموز و غیردانش آموز) و جوان (۳۰-۱۸ سال دانشجو و غیردانشجو) است.

 

معرفی همکاران :

                                     

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس (داخلی)

1

دکتر بنت الهدی کیان

کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

144 داخلی-66022945

2

فرزانه پورباقر مهابادی 

کارشناس واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

108 داخلی-66022945

3

ندا عرفانی نیا

کارشناس واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

66022945 داخلی 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
Template settings