سایت پیشین مرکز

معرفی واحد:

    واحد آزمایشگاه ، در مراکز خدمات جامع سلامت ، ارائه دهنده خدمات ازمایشگاهی بهداشتی است ، لذا خدمات تخصصی آزمایشگاهی که اغلب برای تشخیص های بالینی و در زمان بروز بیماری لازم است در این آزمایشگاه ها انجام نمی شود. واحد ازمایشگاه بعنوان یک بازوی اجرایی قوی در خدمت نیازهای سایر واحد های فنی بهداشتی است تا کمکی  در راستای بهبود و ارتقاء شاخص های بهداشتی جامعه باشد .

   واحد آزمایشگاه با همکاری سایر واحدهای فنی بهداشتی و همگام با شعار سازمانی خود مبنی بر سلامتی برای همه ، فعالیت‌هایی را برای رضایت مشتریان ، ارتقاء سلامتی و بهبود مستمر کیفیت خدمات انجام می دهد تا هدف کلی که "بهبود پیامدهای سلامت جمعیت تحت پوشش است"  حاصل شود.

 

معرفی همکاران :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس (داخلی)

1

آقای محسن شاطری مقدم

کارشناس مسئول آزمایشگاه

داخلی124-66022943

2

خانم فاطمه بیگ زاده

کارشناس  ستاد آزمایشگاه

داخلی170-66023043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
Template settings