سایت پیشین مرکز

معرفی واحد:


با هدف تامین ، ارتقا و حفظ سلامتی جسمی، روانی واجتماعی شاغلین در بخش صنعت ، معدن ، کشاورزی و خدمات  و پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت غرب تهران با یک واحد ستادی و نه واحد محیطی در مراکز خدمات جامع سلامت شادآباد، یافت اباد، تهرانسر، شهرک آزادی، تقی نیا، ولیعصر(عج)، فردوس، صادقیه و سینا ارائه خدمت می نماید که کلیه کارگاهها و صنایع مشمول را مورد نظارت و بازدید قرار می دهند. این مرکز به لحاظ وسعت چهار منطقه ۹-۱۸-۲۱ شهر تهران را تحت پوشش دارد و با توجه به قرار گرفتن در قطب صنایع خودروسازی، قطعه سازی، غذایی و دارویی کاملا متمایز بوده و جمعیت کثیری از شاغلین را تحت پوشش قرار می دهد و از این حیث مستلزم نظارت های گسترده، فنی و دقیق است.

 

معرفی همکاران :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس (داخلی)

1

مهندس اسماعیل باقری

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

66023039

2

مهندس مهدی فرامرزی متقاعد

کارشناس بهداشت حرفه ی

66016751

4

مهندس پیمان یاری

کارشناس بهداشت حرفه ی

66016751

5

مهندس فاطمه سیف

کارشناس بهداشت حرفه ی

66016751

6

مهندس فاطمه رئوفیان

کارشناس بهداشت حرفه ی

66016751

7

خانم  زهرا میرزایی

متصدی امور دفتری

66023039-66019579 فکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
Template settings