سایت پیشین مرکز

 

معرفی واحد سلامت دهان و دندان :

سلامت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت کلی افراد تاثیر بسزایی دارد واحد بهداشت دهان و دندان با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جامعه تحت پوشش بااولویت آموزش و ارائه خدمات دندان‌پزشکی پیشگیری اولیه و ثانویه ایجاد شده است.

 

 گروههای گیرنده خدمات عبارتند از:

  • گروه‌های هدف( زیر 6 سال- 6-14 سال و مادران باردار و شیرده تا یکسال بعد از زایمان)
  • سایر مراجعین

 

خدمات دهان و دندان  که در مراکز جامع سلامت تحت پوشش ارائه می شود شامل ویزیت، فلورایدتراپی، فیشورسیلانت، جرم گیری و بروساژ، ترمیم دندان با آمالگام، ترمیم دندان ها، پالپوتومی، درمان پالپ زنده، برداشتن دندان های غیر قابل نگهداری و عفونی و مشاوره و ارجاع بیماران به بخش تخصصی در صورت نیاز، می باشد که با تعرفه های دولتی برای گروه های فوق ارائه می شود.

 

معرفی کارکنان سلامت دهان و دندان :

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

دکتر محمد مهدی رومزی

کارشناس مسؤول سلامت دهان و دندان

66064617  - داخلی 152

معصومه امینی

کارشناس سلامت دهان و دندان

66064617  - داخلی 152

مریم الرد

کارشناس سلامت دهان و دندان

66064617  - داخلی 152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
Template settings