سایت پیشین مرکز

 

معرفی واحد سلامت جمعیت و خانواده :

واحد "سلامت جمعیت و خانواده" مرکز بهداشت غرب، متشکل از 6 نیرو(1 مدیر و 5 کارشناس) بوده و در راستای ارتقا سلامت خانواده  با در نظر گرفتن گروه های هدف مورد نظر زیر انجام وظیفه می کند.

گروه های هدف تحت پوشش خدمات این واحد به شرح زیر است:

 1. زنان در گروه های
  •  زنان باردار در دوران های پیش از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان
  •  زنان واجد شرایط گروه  فرزند آوری  10-54سال همسر دار
  • زنان میانسال 30-59 سال
 1. مردان میانسال 30-59 سال
 2. کودکان زیر 60 ماه
 3. سالمندان بالای 60 سال
 4. آموزش به زوجین حین ازدواج

 

معرفی همکاران :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس (داخلی)

1

دکتر بهاره کریمی

کارشناس مسئول واحد

66046360- داخلی109

2

مریم خالقی تبار

کارشناس برنامه جوانی جمعیت و سلامت باروری

66085264- داخلی311

3

معصومه نظیری

کارشناس برنامه سلامت مادران

66085264- داخلی311

4

رحیمه زارع

کارشناس برنامه شیر مادر سلامت نوزادان و نظام مراقبت مرگ کودکان زیر 60 ماه

66046360- داخلی111

5

مریم متینی

کارشناس برنامه مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان و میانسالان

66046360- داخلی111

6

زهرا ولی پور

کارشناس برنامه سلامت کودکان

66046360- داخلی111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
  Template settings