سایت پیشین مرکز
 

معرفی واحدسلامت روان،اجتماعی و اعتیاد

این واحد شامل فرایندهای زیر می باشد :

سلامت روان:

برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات شایع روانپزشکی و پیشگیری از خودکشی

برنامه آموزش مهارت های زندگی

برنامه فرزندپروری برای مادران کودکان 2-12سال

برنامه خودمراقبتی در سلامت روان

 

اعتیاد:

برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات دخانیات،مواد و الکل

برنامه آموزشی نوجوان سالم

برنامه کاهش آسیب مصرف مواد

 

سلامت اجتماعی:

برنامه پیشگیری از همسر آزاری

بدرفتاری با  کودک

توانمندسازی خانواده های  آسیب پذیر

برنامه  حمایت های روانی-اجتماعی در بحران و بلایا

معرفی همکاران :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس (داخلی)

1

وحید علیمحمدی

کارشناس مسوول واحد

66016027داخلی 123

2

زهره شیری

کارشناس سلامت روان

66051999داخلی241

3

هما کرد کاظمی

کارشناس اعتیاد

66051999داخلی241

4

 

کارشناس سلامت اجتماعی

66051999داخلی241

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لیست اخبار صفحه :1
Template settings