سایت پیشین مرکز

معرفی واحد بیماریهای واگیر معرفی واحد بیماری های واگیر

 

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر در راستای هدف اصلی مرکز بهداشت غرب یعنی " حفظ و ارتقاء سلامت جامعه  "  فعالیت می کند.
این واحد بیماری هایی را که از طرف وزارت بهداشت به عنوان بیماری های مشمول گزارش اعلام شده است، در جمعیت تحت پوشش ،مورد مراقبت قرار می دهد .
بیماری های واگیردار اصلی مشمول گزارش شامل گروه های زیر می باشد:
برنامه کشوری مراقبت و پیشگیری و کنترل  سل و استراتژی DOTS
برنامه کشوری مراقبت و پیشگیری و کنترل بیماری های قابل پیشگیری با واکسن
برنامه کشوری مراقبت و پیشگیری  وکنترل بیماری مالاریا
برنامه کشوری مراقبت و پیشگیری و کنترل  بیماری ایدز و بیماری های آمیزشی
برنامه کشوری مراقبت و پیشگیری و کنترل  بیماری های منتقله از آب و مواد غذائی
برنامه کشوری مراقبت و پیشگیری و کنترل  بیماری های مشترک بین انسان و حیوان
برنامه کشوری مراقبت و پیشگیری و کنترل هپاتیت های BوC
برنامه کشوری مراقبت و پیشگیری و کنترل بیماری های نوپدید و بازپدید

برنامه کشوری مراقبت و پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزا

برنامه مقابله با اپیدمی ها

برنامه کشوری ایمن سازی و زنجیره سرد

 

معرفی همکاران :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس (داخلی)

1

خانم دکتر گلباری

کارشناس مسئول بیماری های واگیر

داخلی (112)                                      66038922

2

خانم دکتر کازرانیان

پزشک هماهنگ کننده سل

داخلی (113)                                     66038922 

3

خانم آقاجانی

کارشناس  بیماری های منتقله از آب و غذا و برنامه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

داخلی (113)                                      66038922

5

آقای  بیگدلو

کارشناس برنامه زنجیره سرما، ایمن سازی و عوارض واکسن

داخلی 114                                        66038922

6

آقای قدرت

کارشناس برنامه HIV و هپاتیت

داخلی 114                                        66038922

7

خانم هدایت پور

کارشناس برنامه زئونوز و بیماری های بازپدید و نوپدید 

داخلی 113                                        66038922

 

لیست اخبار صفحه :1
    Template settings