سایت پیشین مرکز
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات مراکز واکسیناسیون مرکز بهداشت غرب تهران (SERVQUAL)
این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت خدمات واکسیناسیون در مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت غرب تهران در حال اجرا می‌باشد. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می‌شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می‌نماییم.
* لطفاً قبل از پاسخ دادن به پرسشنامه اطلاعات مربوط به مشخصات فردی خود را تکمیل نمایید:
* این قسمت از پرسشنامه انتظارات شما از نحوه خدمت‌رسانی مراکز واکسیناسیون را می‌سنجد. لطفا با علامت زدن گزینه‌‌ی مورد نظر خود میزانی که خدمات واکسیناسیون باید ویژگی‌های مشخص شده را داشته باشند، مشخص نمایید.
* این سوالات در رابطه با نظر شما در مورد مرکزی‌ که در آن واکسیناسیون انجام داده‌اید، مطرح شده‌اند. برای هر گویه لطفا گزینه ای را انتخاب نمایید که شما اعتقاد دارید مرکز واکسیناسیون از آن میزان برخوردار است. پاسخ‌های شما ادراک شما در مورد مرکز مورد نظر می‌باشد.
از همکاری صمیمانه شما تشکر می‌نماییم.
Template settings